Vu Lan
Tháng Bảy
Thềm nhà
Hoa khai
Nụ hé
Trẻ già rộn vui
Già ngồi ngắm cảnh thảnh thơi
Trẻ ươm mầm Thiện với đời đa đoan
Phước thay
Cha Mẹ vẫn còn
Đừng ai quên lãng phận Con đáp đền
Hoa Báo Hiếu nở bên thềm
Dâng hương thành tín
Thắp đèn thành tâm
Mẹ Cha
Vầng sáng Trăng Rằm
Ân cao
Nghĩa nặng
Tình thâm
muôn đời.

Cư sĩ Vĩnh Hữu