Lá xanh mơn mởn chào đời
Dòng xuôi tươi mát, tiếng cười trong veo
Lá mềm mại những thương yêu
Dòng thơ bay bổng rộn reo láy vần
Lá non tình ý trong ngần
Hồn nhiên gọi nắng giữa rừng cỗi xưa
Lá vàng ngồi nhịp đung đưa
Hớp từng câu hát mới vừa nỉ non
Kim chi ngọc diệp huy hoàng
Tin yêu tươi sáng ôm đàn khẩy lên
Lá mềm mươn mướt bén duyên
Vườn xanh rừng thẩm dưới trên hữu tình
Vị non hương nước lá lành
Giao duyên ngày mới an bình chào nhau!

Tâm Không Vĩnh Hữu