Thầy đây là cái chổi chà. Quét chùa cho sạch, quét ra ngoài đường

Bạch thầy, con là ai ?

– Con là một đứa con lai

Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà.

Con là nửa trái me già

Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm.

Cuộc đời con thích ôm đồm

Hăm tám ngày mặn, hai hôm muối mè.

Bữa thì mặt áo hoa hòe

Đến ngày vía Bụt.. ấp e Lam hiền.

Nửa mê cái cảnh chùa chiền

Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu..

Con là thập cẩm, đủ điều

Nửa thương đức Phật, nửa.. thương nhiều ”người ta”

Thế thầy là ai ?

Thầy đây là cái chổi chà

Quét chùa cho sạch, quét ra ngoài đường

Quét chợ rồi quét phố phường

Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay

Quét lòng thế nhiễm đắm say

Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng!

 Quán đời, thầy chỉ người dưng

Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi.

Chừng nào con được thảnh thơi

Thầy trao nghề quét…cho đời nó thong dong.

Thích Tánh Tuệ

Theo Phật Pháp Ứng Dụng