Cái Tôi thường thấy tổn thương
Khi đời chê bai, xúc phạm
Mặc kệ, cứ để nó buồn!
Đừng trốn chạy, đừng đeo bám…

Những khi được người tán thán
Cái tôi sung sướng ngẩng đầu.
Biết vui nào rồi cũng cạn
Bao làn sóng cả chìm sâu…

Tổn thương hay niềm hạnh phúc…
Từng đợt sóng vùng biển dâu
Đến đi giữa miền tâm thức
Rồi mây theo nước qua cầu…

Hãy trả sóng về cho biển
Trả buồn lại bởi niềm vui.
Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại
Mặc tình hoa, rác nỗi trôi…

Đâu có cái ”Tôi giải thoát”
Giải thoát chính: ”lìa cái tôi”
Nhìn sâu vào lòng sinh, diệt…
Gặp lại bình yên muôn đời…

Như Nhiên
T T Tuệ