Kiếp này xin ước nguyện
Được làm ông lái đò
Trên dòng sông sinh tử
Lời kinh làm câu hò.

Áo nâu vờn sóng bạc
Khua mái chèo sông sâu
Chờ nhân gian rũ mộng
Cùng qua bến giang đầu.

Khách đi rồi khách đến
Dòng sông lờ lững trôi
Chở bao người qua bến
Thù lao … Một nụ cười.

Kiếp này chỉ mong được
Làm ông lái đò thôi
Chở những lời kinh ngọc
Vào sâu thẳm lòng người ..

Lời kinh đưa khách tục
Như mây qua dòng sông
Chập chờn bờ lau sậy
Nghìn thu soi tấm lòng …

Thích Tánh Tuệ