LỜI MẸ KHUYÊN

Ngài là một vị thiền sư

Kiêm luôn học giả đã từ lâu nay

Giỏi về chữ Phạn lắm thay.

Khi còn niên thiếu thường hay đăng đàn

Trổ tài thuyết giảng giỏi giang

Cho đồng môn khắp đạo tràng cùng nghe.

Thời gian trôi, tiếng đồn về

Mẹ ngài bèn gửi thư đi cho ngài:

“Con ơi! Mẹ nghĩ kỹ rồi

Hiến mình cho Phật, cho nơi đạo mầu

Con chưa đạt được tốt đâu

Vì con còn muốn lao xao nhiều bề

Trở thành ‘từ điển biết đi’

Thành ‘từ điển sống’ thỏa thê tiếng đời,

Dù con thuyết giảng cho người

Muôn câu uyên bác, muôn lời cao xa

Để rồi thiên hạ ngợi ca

Vinh quang, danh dự ngẫm ra đáng gì.

Hãy mau dứt cái trò hề

Ngưng đi diễn thuyết! Quay về tĩnh tu!

Giữ cho lắng đọng tâm tư

Hành thiền trong chốn thâm u xa vời

Vào thiền viện, lánh bụi đời

Về vùng tĩnh lặng khuất nơi non ngàn

Hiến dâng tất cả thời gian

Chuyên tu thiền định cho an tâm mình

Có như vậy mới đạt thành

Đỉnh cao chứng ngộ chân tình cầu mong!”

CÓ BÀ ĐỀ LÀM GÌ?

Có Bà quý lắm ai ơi!

Được nghe Bà kể truyện đời xa xưa.

Bà thường giúp cháu sớm trưa

Về bao công việc cháu vừa biết qua…

Tay Bà đưa võng thiết tha

Hát ru cháu ngủ giọng Bà dịu êm.

Bà cho cháu được hưởng thêm

Biết bao kỷ niệm khó quên mỗi ngày…

Và Bà cũng biết rành thay

Những điều mơ ước cháu hay nguyện cầu…

Nhưng điều quan trọng hàng đầu

Tình Bà yêu cháu ai đâu sánh cùng.

WHAT ARE GRANDMAS FOR?

Grandmas are for stories

about things of long ago.

Grandmas are for caring

about all the things you know…

Grandmas are for rocking you

and singing you to sleep.

Grandmas are for giving you

nice memories to keep…

Grandmas are for knowing

all the things you’re dreaming of…

But, most importantly of all,

grandmas are for love.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Theo Phật Pháp Ứng Dụng