Thời gian, Hoàn cảnh trước sau
Luôn luôn thay đổi rất mau hàng ngày
Đừng khinh bỉ, nhục mạ ai
Và đừng làm tổn thương người quanh đây.
 
Bạn đầy quyền thế hôm nay
Nhưng mà nên nhớ điều này bạn ơi
Thời gian mãnh lực tuyệt vời
Vượt hơn quyền bạn, bạn thời khó ngăn.
 
Một thân cây ở non ngàn
Xẻ ra hàng triệu que làm diêm kia
Nhưng diêm chỉ đốt một que
Làm triệu cây cháy tức thì, dễ sao!
 
Cho nên Phật dạy từ lâu
Hãy làm người tốt, tu mau trong đời
Chúng sinh thử nghĩ mà coi
Con người “cơ thể” do Trời tạo nên.

Hợp tình, hợp lý vô biên
Khi ta xử dụng chớ quên ý Trời:
Hai con MẮT trên mặt người
Đặt nơi phía trước. Ý Trời khuyên ta

Tương lai trước mặt nhìn ra
Phía sau quá khứ đã qua chớ nhìn
Hai TAI đặt ở hai bên
Để nghe hai phía: “chê”, “khen” đồng thời

Không nghe một phía mà thôi
Đừng nghe tâng bốc, ham lời êm tai
MIỆNG ta chỉ một không hai
LƯỠI ta mềm mại cũng thời một thôi

Ý Trời ta phải ít lời
Nghe nhiều hơn nói với người lân bang,
Nói thì hiền dịu, khôn ngoan
Tránh lời hiểm độc làm buồn lòng nhau.
 
Còn BỘ NÃO ở trong đầu
Đặt trong hộp sọ trước sau vững bền
Trong đây tích lũy ngày đêm
Bao phần tri thức khắp trên dương trần.

Ta lưu giữ, quý vô ngần
Chẳng ai lấy được! Khỏi cần lo âu!
Đừng gom của cải sang giàu
Phù du vật chất có đâu giữ hoài.

Dễ dàng mất mát, tàn phai
Cố công gom góp để rồi trắng tay
Cuối cùng là TRÁI TIM này
Nằm trong lồng ngực chứa đầy yêu thương.

Thẳm sâu trong tận cõi lòng
Trào dâng tình cảm mặn nồng khó phai
Trao nhau tô thắm cuộc đời
Gieo nguồn an lạc cho người muôn nơi.

Trái tim không ở phía ngoài
Là nơi hời hợt buông lơi dễ dàng
Quý thay là những lời vàng
Phật từng chỉ dạy cho hàng chúng sinh!
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao