Tu thể Phật, Tiên họ kính vì
Lắm người quý trọng họ tôn ty
Xem như Thầy Tổ hay cha mẹ
Cũng có kẻ khinh chẳng nể gì.

Ố báng chống kình ôi đủ thứ
Sướng vui gian khổ biết bao khi
Nhiều cơn sóng gió rồi yên tịnh
Giới đức thanh cao khó kẻ bì.

Đạo hạnh vẹn tròn ngôi quả vị
Khen chê thế sự kể làm chi.
Đã tu chấp nhận bao dồn dập
Nhắm mắt đưa chân phải cố lỳ.

Tập hạnh trân mình cam gánh chịu
Chướng duyên nghịch cảnh đến rồi đi
Miễn sao thanh tịnh thường an lạc
Rộn rịp trần gian chớ ngại gì.

(ST)