Mi từ đâu tới vậy mi?
Cầm tinh con Chuột, mặt mày ghét ghê!
Từ đâu kiếp trước mà về
Làm con cái của Ba Me trong nhà?
Ấu thơ không thích thịt thà
Xì dầu cơm trắng cứ là quất ngon
Tuổi chập chững đến lon ton
Vẫn chưa biết nói O tròn, tưởng câm…
Lịt lịt rồi lại lầm lầm
Cơm cha áo mẹ lớn thành trẻ trai
Mười Dư tăng trưởng hình hài
Hiền khô lại thích tếu hài, văn thơ…
Vào đời mỏng mảnh lơ ngơ
Càng cao càng ốm càng khờ xém ngu
May nhờ kiếp trước biết tu
Kiếp này học lỏm từ từ khôn ra
Cầm kỳ thi họa nở hoa
Tổ tiên ban đó, mẹ cha lưu truyền
Phước duyên lui tới cửa thiền
Tập tành hướng nẻo thiện hiền mê say…
Mi từ đâu tới vậy mi
Kiếp sau mi có hẹn ngày gặp ta?

Cư sĩ Vĩnh Hữu