Ngày xưa, có một người nông dân thường xuyên bán bơ cho người thợ làm bánh. Một ngày, người thợ làm bánh quyết định cân lại số bơ anh ta mua, để kiểm tra xem liệu người nông dân có bán chính xác khối lượng bơ anh ta yêu cầu hay không. Anh ta phát hiện khối lượng bơ không như thỏa thuận thực tế, và kiện người nông dân ra tòa.

Quan tòa hỏi người nông dân:
“Anh cân bơ thế nào mà để thiếu như thế?”.

Người nông dân trả lời:
“Thưa ngài, tôi không có cân, nhưng tôi có thứ để có thể biết được khối lượng bơ.”

“Vậy anh đã cân bơ bằng cách nào?”.

“Thưa ngài, hàng ngày tôi cũng thường mua 1 cân bánh mỳ của anh thợ làm bánh. Mỗi khi anh ta đem bánh mỳ tới, tôi đặt nó lên bàn cân và đưa lại cho anh ta số bơ nặng đúng bằng bánh mỳ. Nếu ai đó gian lận, thì đó chính là anh làm bánh”.

St