Nhắc đến quy y Tam Bảo, nhiều người không ngại về tam quy (Quy y Phật, Pháp, Tăng) nhưng lại e ngại về ngũ giới, bởi cho rằng: Nếu thọ giới mà không giữ được giới thì sẽ tội nặng hơn nên thà rằng không quy y.

Thật ra, vì chúng ta là người còn mắc nhiều lỗi lầm nên cần phải thọ ngũ giới để biết đâu là việc đúng nên làm và đâu là việc sai nên tránh, từ đó hoàn thiện bản thân tốt hơn, chứ quy y không mang nghĩa khiến cho chúng ta dễ bị tội.

Trích bài giảng: Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật

Bài liên quan