Cuộc thế mơ màng giấc lợi danh

Được thua gì cũng chốn mê thành

Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải

Lầu tía ngàn căn biến lộ hành

Tóc bạc bao giờ thay tuổi trẻ

Da dùn há dễ trở mày xanh

Trò đời nghĩ lại chao ôi ngán!

Cửa Phật chi bằng pháp bất sanh.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng