Hỡi người xa cách mấy trùng dương
Có biết người đi nặng nhớ thương
Những tưởng trời xa, vui thú lạ
Đâu ngờ đánh mất cả quê hương

Thương nhớ vô bờ, thương nhớ quê
Nhớ chiều gió lộng mấy hàng tre
Tiếng gà gáy sáng bên chòm xóm
Tiếng cuốc đêm đêm đổ giấc hè

Thương nhớ vô bờ, thương nhớ xa
Dòng sông êm ả, con đò qua
Cầu tre mấy nhịp gập ghềnh bước
Lối nhỏ quanh co rợp bóng dừa

Thương nhớ vô bờ, thương nhớ ai
Cổng trường tha thước áo em bay
Tóc dài em có cài hoa lý
Phố cũ còn em dạo gót hài

Mong đợi ngày về giũ tuyết sương
Phồn hoa thôi nhé, quẳng bên đường
Trở về quê Mẹ, hôn lòng đất
Bỏ tháng năm dài, thương nhớ thương

Thích Chơn Phương – Pháp Hoa Thiền Viện