Ta đứng lặng bên thềm nhìn sóng vỗ

Nước ôm bờ trao cát những nụ hôn

Nhớ khi xưa…trong tay Mẹ ẵm bồng

Chuyền hơi thở cho con và tất cả

Tấm lòng Mẹ như đại dương phép lạ

Đưa con về …nghe biển nhớ lời ru

Khúc ly tao tan họp giữa sa mù

Hay tiếng Mẹ vọng niềm từ đâu đó ?

Mùa trăng xế, lịm dần trong mờ tỏ.

Đêm mơ hồ nghe biển nhớ lời ru .

Thích Chơn Phương

Pháp Hoa Thiền Viện

Theo Phật Pháp Ứng Dụng