(PPUD) Gandhara nổi tiếng với phong cách đặc trưng của nghệ thuật Phật giáo Gandhara. Gandhara phát triển từ sự hợp nhất của nghệ thuật Hy Lạp, Syria, Ba Tư, và chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ.

Sự phát triển này bắt đầu trong thời kỳ Parthia (năm 50 trước công nguyên –  năm 75 sau công nguyên). Phong cách Gandhāran phát triển mạnh mẽ và đạt được đỉnh cao trong đế quốc Kushan, (từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 5). Sau đó, nghệ thuật Gandharan bị loại bỏ và phá hủy sau cuộc xâm lược của người Hung trắng trong thế kỷ thứ 5.

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Nghệ thuật Gandharan

Ngọc Linh lược thuật từ buddhistdoor

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Bài liên quan