Một doanh nhân kinh ngạc khi thấy một ngư phủ nằm thoải mái bên cạnh chiếc tàu đánh cá, phì phà ống píp giữa buổi sáng.

Doanh nhân hỏi:

– Tại sao ông không ra khơi đánh cá?

– Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi!

 – Tại sao ông không đánh thêm cá nữa đi?

– Thêm để làm gì ?

– Ông sẽ thu được nhiều tiền hơn. Rồi thì ông có thể trang bị động cơ cho chiếc tàu của ông để ra xa hơn ngoài khơi và đánh được nhiều cá hơn. Nhờ đó ông có thể kiếm thêm tiền, mua nhiều lưới tốt. Nếu cứ chịu khó như thế, càng ngày ông sẽ càng có nhiều cá và nhiều tiền. Chẳng mấy chốc ông có thể dư tiền để mua thêm một vài chiếc tàu nữa… và có thể cả một đoàn tàu đánh cá cũng nên. Rồi ông sẽ trở thành một người giàu có như tôi đây.

– Khi đó tôi sẽ làm gì nào?

– Ông có thể thực sự vui hưởng cuộc đời!

– Vậy ông tưởng bây giờ tôi đang làm gì đây?

St