từ khoáng, từ khí, từ sương
từ tâm linh
từ những giới tử du hành giữa các tinh vân đi mau bằng ánh sáng
em đã tới đây, đôi mắt xanh tỏa rạng
vô thỉ và vô chung đã cùng vạch đường đưa lối em sang
trên đường đi em bảo em đã trải qua muôn triệu kiếp luân hồi sinh diệt
đã từng làm bão lửa trên không
đã từng đem thân đo tuổi núi tuổi sông
làm cỏ làm cây
làm sinh vật đơn tế bào
làm đóa hoa diễm tuyệt.
nhưng đôi mắt em nhìn tôi sáng nay
lại chứng minh rằng em chưa bao giờ từng chết
nụ cười kia vẫn mời tôi
tham dự nữa vào trò chơi đã bày ra từ tiền kiếp:
trò chơi đi trốn đi tìm.

hỡi con sâu xanh sáng nay đang uốn mình đo chồi cây – chồi cây non đã mọc suốt một mùa hè năm ngoái
ai cũng bảo em chỉ mới sinh ra trong mùa xuân năm nay. Thực ra, ngươi đã có mặt tự hồi nào?
sao mãi tới phút này mới chịu hiện nguyên hình, đem theo nụ cười trầm lặng?
sâu ơi, mỗi hơi thở của tôi làm tuôn ra hàng vạn tinh cầu
cái rất lớn kia ai hay lại không ngoài cái thân em rất nhỏ
ở mỗi chấm trên thân em đã thiết lập muôn ngàn cõi Phật
và mỗi cái đo của em cần đến thời gian từ vô thỉ cho tới vô chung.

người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu Sơn
thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn
Gotama! ô hay! ai bảo rằng Ưu Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở?
tiếng hải – triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe?

Thích Nhất Hạnh

Nguồn: langmai.org