Nếu bạc nhược bạn nghĩ mình bị đánh,
Bạn đã thua khi chưa ai đánh mình.
Nếu nghĩ rằng mình thiếu đi can đảm,
Thì làm gì có can đảm bạn ơi!

Mong chiến thắng mà nghĩ mình không thể,
Thì phần thua chắc chắn sẽ về ta.
Nghĩ thất bại, sớm muộn gì cũng bại,
Bởi thành công từ ý chí con người.

Thành-bại, thắng-thua, được-mất cuộc đời,
Tất cả đều nằm trong suy nghĩ mà thôi.
Nếu bạn nghĩ mình là vượt trội,
Bạn sẽ biết cách trở thành người như thế.

Nếu bạn luôn vươn tới tầm cao,
Điều trước tiên, cần nhìn lại bản thân,
Và tin tưởng vào những gì ta có,
Rồi vững vàng tay với đến thành công.

Trận chiến cuộc đời nhiều thử thách cam go,
Không phải thắng luôn thuộc về kẻ mạnh,
Kẻ nhanh hơn cũng chưa chắc có phần,
Nhưng sớm muộn gì phần thắng cũng sẽ về,

Với người có niềm tin, rằng “TÔI CÓ THỂ”!

Liên Trí dịch