Phảng phất thu phong nhè nhẹ đưa
Nhạt nhòa lối cũ cảnh quê xưa
Đường lên hỗ lãnh qua hàng liễu
Dốc đến từ sơn khuất rặng dừa
Văng vẳng chùa xa kinh tiếng nhặt
Khoan thai âm vọng kệ chuông thưa
Vu Lan thắng tiết đang về tới
Thánh giáo hoằng khai nguyện tiếp thừa.

NIỆM BÁO ƠN SÂU

Song đường khuất bóng đã bao năm
Niệm báo ơn sâu lệ khó cầm
Dưỡng dục một đời hơn núi cả
Cù lao suốt kiếp tợ sông thâm
Nhìn về hỗ lãnh thương ân đức
Ngoảnh lại từ sơn thẹn tấc tâm
Ngày Hiếu – chí thành con kính ngưỡng
Dâng lên Tam Bảo nén hương trầm.

ĐẮC ĐẠO TRÀNG
Cảm niệm Vu Lan PL. 2563

Nhè nhẹ chao nghiêng chiếc lá vàng
Bên thềm nắng nhạt báo thu sang
Vu Lan thắng tiết kinh thiền vọng
Tự Tứ giai thần kệ pháp vang
Lịch đại tôn thân mong giải thoát
Hiện tiền quyến thuộc được khang an
Ân triêm Đại Hiếu, Từ Tôn lực
Vạn loại hàm linh đắc đạo tràng.

HT. Thích Hạnh Niệm(bút hiệu Kim Tâm)

NHỚ CHÙA XƯA

Vẳng vọng chuông hồi, nhịp mõ đưa
Vu Lan mùa mới nhớ miền xưa
Chùa tranh lặng lẽ trên đồi đá
Vách đất an yên giữa xóm dừa
Dốc  sỏi chân mềm theo tiếng niệm
Đường mòn đuốc sáng giữ lời thưa
Xa thầy cách núi đêm hun hút
Vẫn vững Tâm tu chẳng thiếu thừa.

HÌNH CHA BÓNG MẸ

Hình Cha bóng Mẹ sáng nghìn năm
Cảm niệm Vu Lan khúc nhạc cầm
Tựa bể mênh mang lưu nghĩa nặng
Như non chót vót tựu ân thâm
Bao dung tiếng rót lời khiêm ái
Mực thước gương ngời ánh đạo tâm
Giáo dưỡng bao năm quên nhọc khổ
Cười vui giấu lệ giữa thăng trầm.

VU LAN VÙNG QUÊ

Quạnh quẽ trăng quê soi ánh vàng
Vu Lan tháng Bảy một mùa sang
Chùa nghèo khánh nhịp khuyên tu dội
Xóm vắng kinh hồi sám hối vang
Báo hiếu song đường cầu nguyện Lạc
Tri ân tứ trọng ngưỡng mong An
Kiền Liên huyền tích truyền lưu kể
Lách cách thiêng liêng tiếng hạt tràng…

Tâm Không – Vĩnh Hữu