(PPUD) Đây là những xúc cảm của ĐĐ.Thích phước Tiến viết về mẹ.

Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền

Người cài trên áo đoá trinh nguyên

Mùa Thu lá rụng sầu nhung nhớ

Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền.

Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy

Tỏ lòng thương mẹ, khổ triền miên

Công mẹ sanh thành như đại hải

Bủa khắp trăm sông khắp mọi miền.

Thích Phước Tiến

Theo Phật Pháp Ứng Dụng