Con người sống ở trên đời
Miệng hay trách móc, đất trời không thương.

Tai ương xui rủi ven đường
Đau thương buồn khổ, miệng vương trách hờn.

Phật trời ban phát tình thương
Chúng sanh làm ác, nên đường chông gai.

Lệ rơi máu chảy trách ai
Thân làm muôn việc, tội gây do mình.

Miệng thì oán trách thần linh
Chẳng thương chẳng giúp, cho mình an vui.

Luân thường nhân quả ai khui
Tự mình tạo nghiệp, thân vùi vương mang.

Cớ sao oán trách lầm than
Thánh thần Đức Phật, vô can chuyện đời.

Tự mình gieo nghiệp không rời
Ắc chịu hậu quả, luật trời không dung.


(st)