video

Bài học nhân quả A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Thông, Hà Nội, ngày 12-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1391,Bai-hoc-nhan-qua-A.tsph