Trang Chủ Danh mục Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Danh mục: Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia phần 93 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Bồ Tát Tại Gia phần 93" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)
bo tat tai gia phan 94 thich pha

Bồ Tát Tại Gia phần 94 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 94 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 28-09-2019
bo tat tai gia phan 92 thich pha

Bồ Tát Tại Gia phần 92 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 92 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 17-08-2019
bo tat tai gia phan 91 thich pha

Bồ Tát Tại Gia phần 91 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 91 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 6.7.2019
bo tat tai gia phan 90 thich pha

Bồ Tát tại gia phần 90 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 90 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 22.6.2019
bo tat tai gia phan 89 thich pha

Bồ Tát tại gia phần 89 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 89 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 15-06-2019
bo tat tai gia phan 88 thich pha

Bồ Tát tại gia phần 88 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 88 do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019 
bo tat tai gia phan 87 thich pha

Bồ Tát Tại Gia phần 87 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 87  do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019
bo tat tai gia phan 86 thich pha

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019
bo tat tai gia phan 85 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
bo tat tai gia phan 84 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 84 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-03-2019
bo tat tai gia phan 83 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 83 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9-03-2019
bo tat tai gia phan 82 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 82 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
bo tat tai gia phan 81 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 81 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
bo tat tai gia phan 80 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 80 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019
bo tat tai gia phan 79 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 79 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019
bo tat tai gia phan 78 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 78 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-01-2019
bo tat tai gia phan 77 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 77 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26-01-2019
bo tat tai gia phan 76 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 76 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 22-12-2018
bo tat tai gia phan 75 thich pha

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 08-12-2018

Pháp thoại mới

Xem nhiều