Bài pháp thoại Chuyển Hóa Cảm Xúc do Thượng Tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018

Bài liên quan