Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nhật Từ | Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng http://bit.ly/thaythichnhattu
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan