Công đức niệm Phật -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Linh Phước, Thủ Đức, ngày 28-12-2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/cong-duc-niem-phat.html

Bài liên quan