Pháp thoại Hạnh Phúc Không Bao Giờ Muộn Màng do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-12-2018

[fvplayer src=”http://youtu.be/FWiCz2s6T6k” splash=”https://i.ytimg.com/vi/FWiCz2s6T6k/sddefault.jpg” caption=”Hạnh phúc không bao giờ muộn màng – TT. Thích Nhật Từ”]

Bài liên quan