Pháp thoại Trải nghiệm hạnh phúc qua 7 không do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-02-2019

[fvplayer src=”http://youtu.be/bnlNbUf4gb0″ splash=”https://i.ytimg.com/vi/bnlNbUf4gb0/sddefault.jpg” caption=”Trải nghiệm hạnh phúc qua 7 không – TT. Thích Nhật Từ”]

Bài liên quan