Pháp thoại Hạnh Phúc Phải Do Chính Mình Ban Tặng do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-11-2018

[fvplayer src=”http://youtu.be/_vgDVRtGXCU” splash=”https://i.ytimg.com/vi/_vgDVRtGXCU/maxresdefault.jpg” caption=”Hạnh phúc phải do chính mình ban tặng – TT. Thích Nhật Từ”]

Bài liên quan