Pháp thoại Hạnh Phúc Trong Đời Với Ba Không Một Có do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 16/12/2017

video