Kinh Trung Bộ 131: Người Làm Chứng Nhân Quả – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Nhất dạ hiền giả 131, Chùa Xá Lợi, ngày 28/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4898,Kinh-Trung-Bo-131-Nguoi-Lam-Chung-Nhan-Qua.tsph

Bài liên quan