Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/06/2012 (07/05/Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Hải (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan