Pháp thoại “Thân Phận Mồ Côi English Subtitle (The Orphanage)” do Thầy Thích Phước Tiến giảng nhân mùa Vu Lan 2012 tại Tu Viện Quê Hương (Đồng Tháp) vào ngày 21-08-2012. Và được phụ đề tiếng Anh

video

Download MP3

Bài liên quan