Bài thuyết pháp “Điểm Tựa Đời Con” được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2012 tại Tu Viện Tường Vân.

Dù có đi bất cứ nơi nào, có gặp bất cứ ai đi nữa cũng không gì so sánh được với cha mẹ của mình. Tình yêu thương của cha mẹ là một điểm tựa vững chắc nhất cho tất cả những đứa con trên đời này.

Download MP3

Bài liên quan