Tình mẹ thì trong thơ văn, ca nhạc chúng ta đi đâu cũng thấy, tất cả thơ ca, tục ngữ đều nhắc đến tình mẹ nhiều hơn là vì sự gian khó thiệt thòi của người phụ nữ quá nhiều và thứ 2 là người mẹ luôn luôn hiền dịu, ân cần đối với chúng ta. Và Vu Lan là dịp để chúng ta thể hiện tấm lòng của mình đối với đấng sinh thành.

Vu Lan Tình Mẹ – Thích Phước Tiến

Download MP3

Bài liên quan