Pháp âm “9 Chữ Cù Lao” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 09/08/2014 (14/07/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan