Bài pháp thoại “Tình Mẹ Thiên Thu” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp vào ngày 31-08-2010 tại Quan Âm Cổ Tự (Đồng Tháp)

Download MP3

Bài liên quan