Pháp âm “Chăm Sóc Người Già” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại  tại tư gia Phật tử Tường Kim (Hoa Kỳ) ngày 09/11/2014 (17/09/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan