Tình mẹ thì trong thơ văn, ca nhạc chúng ta đi đâu cũng thấy, nhưng tình cha thì ít khi được nhắc đến. Giữa công cha và nghĩa mẹ, nếu như đem sánh ví thì không ai hơn ai cả. Tất cả thơ ca, tục ngữ đều nhắc đến tình mẹ nhiều hơn là vì sự gian khó thiệt thòi của người phụ nữ quá nhiều và thứ 2 là người mẹ luôn luôn hiền dịu, ân cần đối với chúng ta. Và còn về tình cha thì tại sao lại ít người nhắc đến, thì qua bài giảng “Vu Lan Tình Cha” chúng ta sẽ được thầy Thích Phước Tiến phân tích rõ ràng.

Download MP3

Bài liên quan