Pháp âm “Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 05/08/2011 (06/07/Tân Mão) tại chùa Bửu Quang (Vũng Tàu)

Download MP3

Bài liên quan