Bài thuyết pháp “Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại” được giảng sư Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 7 tại tu viện Tường Vân, ngày 21/08/2011 (22/07/Tân Mão)

video

Download MP3

Bài liên quan