Bài pháp thoại “Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 6 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 24/07/2011 (24/06/Tân Mão)

Download MP3

Bài liên quan