Pháp thoại “Xin Cho Tôi Được Bình Yên” do thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 8 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 18/09/2011 (21/08/Tân Mão)

Download MP3

Bài liên quan