Pháp âm “Đời Còn Gì Đâu Em (If So, What’s Left In Life)” do đại đức Thích Phước Tiến giảng trong Khóa tu Một Ngày An Lạc lần 9 tại Tu Viện Tường Vân ngày: 16/10/2011 (20/09/Tân Mão). Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan