Bài pháp thoại “Cô Đơn (Loneliness)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 30 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 30/06/2013 (23/05/Quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan