Bài thuyết pháp “Phật Và Thần English Subtitle (Buddha And Deity)” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại: Chùa Vô Ưu (Tân Bình – HCM) – Ngày: 01/12/2013 (29/10/quý Tỵ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan