Pháp thoại “Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật (Business According To The Buddhist Views)” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại khách sạn Sherwood Residence (127 Pasteur, quận 3, HCM) ngày 05/10/2013 (01/09/Quý Tỵ) và được phụ đề tiếng Anh (English Subtitle)

Download MP3

Bài liên quan