Bài pháp âm “Triết Lý Nhân Quả English Subtitle (Philosophy Of Karma Retribution)” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Quang (Cà Mau) ngày 15/08/2013 (09/07/Quý tỵ), được phụ đề tiếng Anh

Nói đến nhân quả thì chắc là không ai không biết. Chúng ta đã nghe rất nhiều, thậm chí không có nghĩa rằng người Phật tử chúng ta mới được nghe cái từ nhân quả này.

Nhân quả nó không còn là một từ ngữ trong cái thuật ngữ chuyên môn dành cho Phật giáo nữa mà nó đã trở thành 1 triết lý sống trong tất cả chúng ta.

Hay nói khác hơn đó là quy luật của cuộc đời nhưng quá chăng là chúng ta có tiếp nhận được nó hay không là từ sự giác ngộ của mỗi người.

Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng từ nhân quả này là Phật đặt ra và ai học Phật mới cảm nhận được là những vấn đề nhân quả trong Phật giáo, nhưng mà sự thật rằng chúng ta khoanh vùng như vậy là chúng ta tự hạn chế lấy bởi vì nhân quả nó không có giới hạn ở bất cứ 1 lãnh vực nào, và vì nó còn có những cái chỗ mà chúng ta nhận định còn chưa tới hoặc là một vài khúc quanh chúng ta chưa lý giải được vấn đề nhân quả và những cái lý thú giúp chúng ta giác ngộ để nhận thức được nhân quả trong cuộc đời và vì vậy tôi mới gọi là từ triết lý.

Cái chữ triết lý nó mang cái nghĩa là một khi nó đã trở thành 1 cái gì đó, một phương pháp sống thực tiễn, một cái cảm nhận, một cái nhình thực tế trong cuộc đời và nó đã trở thành một quy luật rồi thì lúc đó chúng ta mới gọi là triết lý.

Download MP3

Bài liên quan