Pháp âm “Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời English Subtitle (Cause And Effect – The Eternal Lesson)” được giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Long Thành, ngày 25/07/2008 (23/06/Mậu Tý). Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan