Pháp âm “Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời” được giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Long Thành, ngày 25/07/2008 (23/06/Mậu Tý)

Download MP3

Bài liên quan